Om oss

Pollenkvartalet er et kombinasjonsbygg med bolig og næring, og består av 143 leiligheter fordelt på 6 bygg. Parkering i stor parkeringskjeller og næringsdel i 1. etasje med størst vekt på restaurantnæring. Bygget er utformet som en kvartalsbebyggelse med et indre gårdsrom som åpner seg mot elva. Prosjektet var ferdigstilt i 2006. Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter

Nøkkelopplysninger om sameiet

Organisasjonsnummer: 988 688 819
Stiftet: 10.08.2005
Antall boliger: 143
Forretningsfører: NBBO

E-post til styret:
styret@pollenkvartalet.no

Aktuelle dokumenter:

Her finner du dokumenter som gir viktig informasjon til alle som bor i Pollenkvartalet

Parkeringsregler


Ordensregler

For å skape mest mulig trivsel her vi bor er vi tjent med at alle tar hensyn til hverandre og samarbeider. Vi har rett til å leve vårt privatliv som vi selv ønsker, samtidig som vi har plikt til å respektere andres. Ordensreglene er et sett enkle regler som skal hjelpe oss med dette.

Vedtekter

Vedtektene er er våre interne regler som eierne plikter å rette seg etter. Her finner du blant annet informasjon om fordeling av vedlikeholdsansvar. Vedtektene fastsettes av årsmøtet.