Dokumentarkiv: Ordensregler

For å skape mest mulig trivsel her vi bor er vi tjent med at alle tar hensyn til hverandre og samarbeider. Vi har rett til å leve vårt privatliv som vi selv ønsker, samtidig som vi har plikt til å respektere andres. Ordensreglene er et sett enkle regler som skal hjelpe oss med dette.