Helse, miljø og sikkerhet

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Denne forskriften gjelder også for Sameie.

Det er styret som er ansvarlig for HMS-arbeidet i sameiet. Det innebærer blant annet at styret skal kartlegge ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at det skjer.

Dersom du har oppdaget eller opplevd noe som berører HMS-arbeidet til styret ber vi om at den sendes inn en avviksmelding.

Tips til deg for en tryggere hverdag

Som eier av bolig i Pollenkvartalet er du ansvarlig for det elektriske anlegget i din egen bolig. Det vil si at du har ansvaret for at det elektriske anlegget, fra og med sikringsskapet og til den enkelte stikkontakt, er i forsvarlig stand. Norsk Brannvernforening har skrevet gode og informative artikler som gir deg nyttig informasjon om elsikkerhet.

Unngå brann i elektriske apparater

Elektriske apparater er årsaken til mange boligbranner hvert år. Ofte skyldes dette feil bruk.

Lading og brannfare

Vi omgir oss stadig med flere ladere og oppladbare batterier i hverdagen. Mange har opplevd uvanlig høy varmeutvikling ved lading av mobiltelefon, nettbrett og PC.

Brannsikkerhet i elektriske anlegg

Feil i elektriske anlegg er en av de vanligste årsakene til boligbrann. Disse brannene har gjerne sammenheng med feil ved installasjon, mangelfullt vedlikehold, manglende oppgradering eller overbelastning.

Vet du hvor stoppekrana er?

Alle boliger har en stoppekran. Hvis du vet hvor stoppekranen er, kan du forebygge og begrense omfanget av en vannskade.

Hvis du du oppdager en akutt vannlekkasje, skal du så raskt som mulig stenge av vanntilførselen og tørke opp vannet for å begrense skadeomfanget.

Gi beskjed til oss

Dersom du har oppdaget eller opplevd noe som berører HMS-arbeidet til styret ber vi om at den sendes inn en avviksmelding nedenfor.