V

Vedlikehold:

Seksjonseier er ansvarlig for å holde sin del av bygningen i forsvarlig stand. Dersom denne plikten forsømmes vil man kunne havne i et erstatningsansvar ovenfor sameiet.
Hovedregelen for vedlikehold er at den enkelte seksjonseier er ansvarlig for vedlikeholdet i sin egen bolig (innvendig vedlikehold), og sameiet har ansvar for utvendig vedlikehold. En nærmere presisering av hvor skillet mellom seksjonseiers og sameiets vedlikeholdsplikt fremgår av vedtektene.

Vedtekter:

Sameiet har egne vedtekter som er mer detaljrike enn loven når det kommer til seksjonseiers ansvar og plikter, styrets virke, og organiseringen av sameiet generelt.

Vedtektene finner du her.

Vedlikehold av terrasse, balkong:

Vedlikehold av balkong/terrasseglass inklusive det sorte treverket er sameiets ansvar. Vedlikehold av håndløpere og balkong/terrassegulv er seksjonseiers ansvar.

Dersom seksjonseier ønsker å skifte glass og/eller håndløper skal sameiets retningslinjer følges.

  • Styret og BU har i utgangspunktet ingen motforestillinger mot at det gjøres utskiftning av balkong/terrasseglass fra frosta til klart forutsatt samme spesifikasjoner.
  • Det presiseres imidlertid at seksjonseier selv står ansvarlig overfor kommunen og må selv bære kostnader ved eventuelle senere pålegg fra det offentlige.
  • Hverken styret eller bygningsutvalget har anledning til å akseptere søknader som i utgangspunktet kan være søknadspliktige fasadeendringer.

Alle seksjonseiere har et særskilt ansvar for å sette seg inn i og etterleve sameiets vedtekter, ordens- og parkeringsreglement. Det henvises til Ordensreglenes pkt. 3.1, hvor det  står at det ikke må gjennomføres ombygginger i boligseksjonene eller seksjon nr 150, ute eller inne, uten etter skriftlig søknad til og aksept fra styret etc.