S

Seksjon:

En seksjon er betegnelsen som brukes om en bolig eller et næringslokale i en bygning som er seksjonert etter reglene i eierseksjonsloven. Som seksjonseier har du enerett til den seksjonen du har kjøpt.

Snøbrøyting:

Drammen kommune brøyte​r​ gater​, gangvei, ​og ​fortau.

Vaktmester​e​ måker snø ​ved ​felles innganger og besørger strøing.

For at snøfjerningen skal bli så effektiv som mulig, er det viktig at man er oppmerksom og flytter biler når brøytebilen kommer.

Styret:

Styret velges på sameiets årsmøte. Styret skal lede i samsvar med loven, vedtektene og vedtak på årsmøtet. Styret har fullmakt til fatte vedtak i alle saker som ikke er lagt til andre organ i loven eller vedtektene.

Kontaktinformasjon til styret finner dere her.

Søppelrom/Avfallsrom:

Sameiet er pålagt kildesortering fra kommunen. Det er satt opp søppelbeholdere for kildesortering i våre 2 søppelrom mot politistasjonen. Her finnes beholder for plast-/mat-/restavfall, beholder for papir/papp, samt beholder for glass- og metallemballasje.

Matavfall skal sorteres i egne bioposer som blir utlevert av renovasjonsselskapet.

Det skal ikke hensettes noen form for gjenstander i søppelrommene som ikke kan kildesorteres. Dette må beboere kjøre bort og levere til nærmeste gjenvinningsstasjon, som du finner her http://lindum.no/gjenvinningsstasjoner/

​Les mer om kildesortering på www.rfd.no