R

Renhold:

Hvert år gjennomfører driftsleder i samarbeid med valgte leverandør vask av garasje-gulvet i nedre- og øvre garasjeanlegg. Dette gjennomføres ultimo april hvert år, fortrinnsvis i uke 17, 18 eller 19, avhengig av tidspunktet for påsken.

I tillegg koordineres det for felles vaskedager av balkong og terrasser i samme periode, hvor  seksjonseiere av 7. etasje starter den første dagen, 6 etasje dagen etter osv. til man den 7ende dagen avslutter i 1.etasje.

Det minnes spesielt om at det skal tas behørig hensyn til naboer ved rengjøring av terrasser/balkonger. Tepper og tøy må ikke ristes eller tørkes på utsiden av balkong eller fra vindu.