P

Parkering:

Det er begrenset med parkeringsplasser i sameiet. Av hensyn til fri ferdsel er det ikke lov til å parkere på andre steder enn på oppmerkede områder.

Alle har en egen parkeringsplass i garasjeanlegget. Det er mulig å bytte med en nabo hvis dere blir enge om dette. Dere inngår da en avtale mellom dere.

Det er utarbeidet egne parkeringsregler for sameiet som er lagt inn som en del av vedtektene. Vedtektene inkl. parkeringsreglement finner du her.

Peisovner:

Sameiet er ansvarlig for pipeløp, feierluker og sotluker, mens den enkelte seksjonseier er ansvarlig for peisovner med tilkobling. Dersom det kommer pålegg knyttet til utstyr inne i den enkelte leilighet fra feiervesenet under stedlig tilsyn vil den enkelte måtte utbedre dette selv.

Postkasser:

Alle leiligheter har postkasser i eget stativ. Disse skal benyttes, og vi oppfordrer alle til å kjøpe et navnskilt som er lik de andre som brukes på stativet.