N

Nøkkelbrikker:

Alle beboere har fra start fått tildelt 5 stk nøkkelbrikker med unike nummer.
Når du kjøper eller selger en leilighet skal det alltid følge med 5 stk brikker.
Hvis dette antall ikke skulle stemme ta kontakt med ​Driftsleder som kan bestille nye brikker til kr. 750 pr stk.

Har du behov for ekstra brikker​, kan rekvisisjon bestilles her:​ driftsleder@​p​ollenkvartalet. ​n​o

Nøkkel/innlåsing, avtale med NOKAS:

Avtalen er nå på plass og det er døgnåpen bemanning.

Ved mistet/mangel av nøkkel kan Nokas kontaktes på vaktnummer tlf. 22 17 56 66. Nokas rykker da ut til pollenkvartalet og vår driftsleder eller styreleder kontaktes pr. tlf. av Nokas for å verifisere at det er korrekte personer som ønsker å bli låst inn.

Utrykning belastes med en til hver tids gjeldende takst og betales av beboeren selv.