M

Markiser:

Retningslinjer for markiser, sol- og vind-avskjerming finner dere her.

Måleravlesing:

Det finnes ulike måleranlegg tilknyttet hver boenhet.

Målere for elektrisk strøm finnes i felles el-tavle for hver oppgang. Denne avleses automatisk av strømleverandør.

Måler for forbruk av kaldt og varmt vann er lokalisert i fordelerskapet inne i hver leilighet. Målerne avleses automatisk av Drammen kommune. Husk at i fordelerskapet finnes stoppekraner for vann og varme.

Energimåler for oppvarming er også lokalisert til fordelerskapet. Måleren leses av automatisk av Ista.

For boenheter med gass finnes det forbruksmåler i skapet på balkongen. Denne skal avlese en gang i året etter anmodning fra sameiet.