F

Feiing:

Det blir gjennomført feiing av sameiets piper hvert år. Dette varsles i eget skriv fra feiervesenet, og det er viktig at man enten er hjemme eller henger en lapp på døra hvor man gir beskjed om at det er klart for feiing. (Peis / ovn / spjeld er lukket). I tillegg gjennomføres det tilsyn av alle ildsteder hvert femte år, under dette tilsynet er det viktig å være hjemme.

Fellesareal:

I kjelleren er alt som ikke er avgrenset som privat bod å anse som fellesareal. Disse områdene skal til en hver tid holdes ryddig. Oppgangen er fellesareal, og skal holdes fri for klær, sko eller andre ting, da dette er å anse som en rømningsvei. Det er ikke tillatt å oppbevare møbler eller lignende i fellesarealene.

Felleskostnader:

Felleskostnader betales månedlig, og fastsettes av styret i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Kostnadene dekker de fleste bokostnadene, slik som felles vedlikehold, forretningsførsel, bygningsforsikring og tv/bredbånd. En mer uttømmende oversikt over hva felleskostnadene fremgår av sameiets regnskap og budsjett.

Fjernvarme:

Sameiet er tilknyttet fjernvarmeanlegget til Drammen Fjernvarme. Fjernvarmen benyttes til romoppvarming og tilberedning av varmt tappevann. Hver boenhet har egne energimålere for romoppvarming og av varmt tappevann. I tillegg må man betale sin del av forbruket i fellesarealene. Fellesforbruket avregnes etter sameiebrøken. Hver boenhet betaler månedlig et forskudd for oppvarmingen. Årsoppgjøret gjøres i mai/juni måned hvert år.

Nytt i 2021 er at informasjon om avregningen ikke blir tilsendt den enkelte sameier pr. post, men skal hentes ut fra Ista sin brukerportal.
Alle har fått tilsendt et unikt brukernavn og passord på mail fra styret i sameiet.
Logg inn via www.istaonline.no med tilsendte brukernavn og passord.
De som mangler informasjon for innlogging, kan ta kontakt med Anne Mette på mail: annemette(a)nbbo.no.

Temperaturen på vannet for romoppvarmingen varierer mellom 20° og 85° avhengig av utetemperaturen.

Forsikring:

Sameiet har felles forsikring av bygningene, Gjensidige er sameiet sitt forsikringsselskap.

Ved bygningsskader må styret kontaktes snarest, alternativt NBBO som administrerer forsikringsskadene på vegne av sameiet.

NB: Seksjoneseier må selv tegne innboforsikring!

FDV – dokumentasjon – brukerveiledning pr. leilighet:

I forbindelse med overtagelse av hver seksjon tilbake i 2005-2006 mottak hver seksjonseier en egen mappe som het «Brukerveiledning – velkommen til din nye leilighet på Union brygge» Dette er en FDV-dokumentasjon, den er lovpålagt dokumentasjon for et bygg/seksjon som inneholder produkter som skal forvaltes, driftes eller vedlikeholdes i løpet av byggets levetid. Denne skal følge seksjonen, og er et veldig godt oppslagsverk. Her finner du bygningsmessig informasjon om bruk av leiligheten etter innflytting, videre tekniske anlegg som avtrekksanlegg, alarmanlegg etc. samt typebetegnelse for standard utførelse av innvendige flater som veggmaling, gulv, dører etc