E

Eierseksjonsloven:
Det er eierseksjonsloven som har bestemmelser for drift og organisering av sameiet. Loven inneholder en rekke bestemmelser om hvordan sameiet skal drives og om hvilke rettigheter eierne skal ha.

Elektrisk:
Seksjonseier er selv ansvarlig for sitt elektriske anlegg. Dette inkluderer gjennomføringer, kabler, kurser og sikringsskap med tilhørende sikringer. Sameiets ansvar begrenser seg til hovedinntaket og lysnettet for fellesarealer.

EL-kontroll/EL-sjekk

Sameiet er pålagt å gjennomføre en EL-kontroll hvert 5.år for det elektriske anlegget i fellesarealer. Styret anbefale også at beboerne tar en EL-sjekk for hvert 5. år av det elektriske anlegget i sin boenhet. En EL-sjekk kan gi rabatt på innboforsikringen. Se håndverksguide for elektrofirmaer som kan ta en EL-sjekk.

El-leverandør:
Det er Glitre Energi Nett som er netteier i Drammen Kommune, mer informasjon om måleravlesing, kraftleveranse og andre tjenester finner du på www.glitre.no

Kraft kan kjøpes av Glitre Energi Strøm eller andre som tilbyr dette i vårt område.