D

Driftsleder og vaktmester:

Vår driftsleder administrerer den daglige driften og kan kontaktes ved behov for avklaringer og spørsmål.
Driftsleder har en deltidsansatt vaktmester.

driftsleder@​p​ollenkvartalet.n​o

Det henstilles til at vi alle viser mest mulig hensyn, og at henvendelser i størst mulig grad gjøres på ordinær dagtid.

Henvendelser til driftsleder, vaktmestere og styret pr. mobiltelefon mellom klokken 21.00 og 08.00 skal uansett kun gjøres i krisetilfeller.

Drift og vedlikehold:

Her kan du lese om drift og vedlikehold av bygningsmassen til sameiet, grøntområder og parkeringsplasser. Sameiet består i dag av 6 bygninger med 8 oppganger med 143 leiligheter og 6 næringsseksjoner. Byggingen av sameiet startet i 2004 og stod ferdig i 2006. I tillegg har vi grøntområder og gjesteparkeringsplasser ​utenfor inngang 42 ​o​g 44 mot Politihuset​ ​​og parkeringskjellere som vedlikeholdes av sameiet.

Dugnad:

Det er ikke noe pliktig dugnadsarbeid i sameiet. Det vil allikevel ved helt ekstraordinære behov, eksempelvis ved opp- og nedrigging ifm. sommerfest o.l. anmodes om hjelp slik at vaktmester og driftsleder ikke blir stående med alt ekstraarbeidet alene. Mange uttrykker glede ved å kunne bidra med en enkel og liten oppgave en gang i blant, dessuten styrker det fellesskapet og det gode miljøet i sameiet vårt

Dyrehold:

Forsvarlig dyrehold er tillatt. Dyr skal holdes i bånd i sameiets omgivelser/på sameiets område. Det er ikke tillatt å lufte hunder, katter eller andre husdyr i atriet.

Mating av fugler, samt montering av fuglebrett/kasser, er ikke tillatt.

Støy fra dyr som er til sjenanse for beboerne tillates ikke. Dette må forståes som f.eks. høy, langvarig og/eller gjentatt støy.