Å

Årsmøte:

Årsmøtet er sameiets øverste organ. I løpet av våren avholdes det årsmøte i sameiet. Innkallingen blir sendt den enkelte minst 8 dager før møtet. På årsmøtet behandles blant annet årsregnskapet og styrets årsmelding, og det gjennomføres valg av sameiets styre.
Har du saker som du ønsker å få tatt opp på årsmøtet må dette meldes styret innen en gitt frist.

Når det er nødvendig, enten fordi styret har behov for det, eller fordi minst 10 % av seksjonseierne krever det, avholdes det ekstraordinært årsmøte.