A

Ansvar:

Som seksjonseier i et sameie har du ansvar og plikter som fremgår av eierseksjonslovenvedtektene, ordensreglene og parkeringsreglene

Du har også ansvaret for at de som bruker boligen følger sameiets vedtekter,  ordens- og parkeringsregler, og ikke påfører øvrige brukere av eiendommen unødig ulempe.