BEBOERBREV NR. 9 – November 2021

Beboerbrev november 2021 Budsjett 2022 Budsjettet for 2022 er ferdig behandlet i styret og det blir ingen økning i felleskostnadene. Vi tar sikte på å avholde årsmøtet i mars, endelig dato kommer fra nbbo på nyåret. Parkering Styret har besluttet å bytte samarbeidspartner for parkeringsplassene fra 29.4.2022, inntil denne datoen benytter vi de parkeringsbevisene vi…

Les mer

BEBOERBREV NR. 8 – SEPTEMBER 2021

Beboerbrev september 2021 Litt informasjon fra styret og Bygningsutvalget Parkeringsplasser Styret har besluttet å la være å kjøpe opp parkeringsplassene i garasjekjelleren fra Union Eiendom. Styret ønsker ikke å øke felleskostnadene ytterligere for å gjennomføre et slik kjøp. Beboere som ønsker å kjøpe eller leie parkeringsplass bes ta kontakt med Monique Marchand vedrørende dette. Hun…

Les mer

BEBOERBREV NR. 7 – MAI 2021

Fjernvarmeavregning 2020 Fjernvarmeavregning for 2020 for Eierseksjonssameiet Union Brygge Pollenkvartalet er nå klart. Som tidligere år vil de som har penger til gode få disse utbetalt til den kontoen de betaler felleskostnader fra. De som har betalt mindre via akonto enn kostnaden ved forbruket, vil få tilsendt faktura på restbeløpet. Nytt i år er at…

Les mer

BEBOERBREV NR. 6 – APRIL 2021

REHABILITERING AV FASADE (Stopuss)  Styret har inngått en entrepriseavtale med Front Entreprenør AS om rehabilitering, fasadearbeider puss. Front Entreprenør AS er spesialist på rehabilitering av fasade og tak hos borettslag, sameier og på næringsbygg. De har mer enn 30 års erfaring med oppussing av fasader og tak. Mandag den 12. april starter de med rehabilitering av…

Les mer

BEBOERBREV NR. 5 – APRIL 2021

Vedr. årsmøte den 28. april 2021 Styrets årsmelding inklusive regnskap og øvrige saker som årsmøtet skal behandle iht. vedtektene er nå ferdig behandlet av styret. Innkalling inklusive årsmeldingen etc. sendes ut elektronisk til alle seksjonseierne så snart som mulig, antatt innen 15. april. I tillegg vil dere finne alle dokumentene under lukket side på www.pollenkvartalet.no Minner…

Les mer

BEBORBREV NR 4 – MARS 2021

Vedr. årsmøte den 28. april Årsmeldingen, regnskapet og øvrige saker til årsmøtet er under arbeid og «går i trykken» umiddelbart etter påske. Innkallingen inklusive årsmeldingen etc. vil bli sendt ut elektronisk til seksjonseierne senest den 20. april. I tillegg oppdateres alle dokumenter under lukket side på Pollenkvartalet. Minner om at dokumentet kun blir trykket opp i et meget begrenset opplag.…

Les mer

BEBORBREV NR 3 – FEBRUAR 2021

POLLENKVARTALET  BEBOERBREV NR. 3 – FEBRUAR 2021 Utskifting av glass og vedlikeholdsansvar av terrasser/balkong: Styret har i løpet av de siste månedene mottatt flere søknader fra beboere som ønsker å skifte fra frosta til klart glass på sine terrasser/balkonger. Vi minner om at vedlikeholdsansvaret for balkongglassene inklusive det sorte rekkverket, men eksklusive håndløperne og balkonggulvet,…

Les mer

BEBOERBREV NR 2 – Februar 2021

POLLENKVARTALET  BEBOERBREV NR. 2 – FEBRUAR 2021 Sykkelparkering: Tusen takk til alle dere som svarte på spørreundersøkelsen om sykkelparkering. 104 svar har gitt styret et godt grunnlag for det videre arbeidet frem mot årsmøtet. Parkeringsplasser: Om få dager vil dere motta enda en spørreundersøkelse, nå hvorvidt det kan være aktuelt for sameiet å kjøpe, drifte…

Les mer

Smittevern er fortsatt svært viktig

Drammen kommune rapporterer om 55 nye tilfeller med påvist koronasmitte i dag, Til sammen er det nå 993 personer som er bostadsregistrerte i kommunen vår som er smittet. Sammen vil vi gjøre alt det vi kan for å forhindre at noen i sameiet vårt blir en del av denne statistikken. Vi har derfor installert BERØRINGSFRIE DISPENSERE på begge…

Les mer

Velkommen til vår nye nettside

Vi ønsker deg velkommen til vår nye nettside. Her vil vi samle all informasjon om livet i . Dette vil først og fremst være en statisk side som skal fungere som et oppslagsverk for alle som bor i et vårt, men vi i styret vil naturlig nok også sørge for at all informasjon som kommer…

Les mer