Smittevern er fortsatt svært viktig

Drammen kommune rapporterer om 55 nye tilfeller med påvist koronasmitte i dag, Til sammen er det nå 993 personer som er bostadsregistrerte i kommunen vår som er smittet.

Sammen vil vi gjøre alt det vi kan for å forhindre at noen i sameiet vårt blir en del av denne statistikken.
Vi har derfor installert BERØRINGSFRIE DISPENSERE på begge søppelrommene i dag, og håper at disse vil bli flittig brukt.

Vi minner også om at vi alle følger etterfølgende råd så godt det lar seg gjøre.

  1. Følg til enhver tid råd og retningslinjene fra Folkehelseinstituttet
  2. Vask hendene før du går ut
  3. Vask hendene med en gang du kommer hjem
  4. Om mulig, bruk hansker eller jakkeermet når du bruker døråpnerne til fellesområdene eller dørklinkene til søppelrommene.
  5. Smil like hjertelig til naboen som vanlig, bare ikke gå for nærme
  6. Føler du deg syk, hold deg inne
  7. Vet du om en nabo som trenger handlehjelp, hjelp gjerne til, men sett varene på utsiden

Fra og med 16.11 vil det også gjennomføres ekstra renhold på alle berøringspunkter i fellesareal, gelendre, dørhåndtak, heispanel osv. fast 2. ganger i uka i tillegg til ordinær vask av ISS.

Vi er så heldige å ha beboere som har meldt seg frivillig til å bidra i disse COVID- 19 tider. Stor takk til Bernt Hansen, Ama Carolina, Elisabeth Hansen, Helene Vindheim, Mona Arntzen, Ann Engmark Jørgensen, Elin Olsen Werp og Bente & Morten Jacobsen. I tillegg vil bidrar vaktmestere og driftsleder som vanlig.