G

Gjesteparkering og Parkeringskort:

Det er et begrenset antall gjesteparkeringsplasser utenfor inngang 42 og 44 mot Politihuset. Plassene er avgiftsbelagt for alle i perioden 07.00 – 17.00, men kan benyttes av boligseksjonseiere og/eller deres gjester i perioden 17.00 – 07.00 i hverdager samt lørdag, søndag og helligdager, forutsatt synlig parkeringsbevis i frontruta i bilen..

Det utleveres 1. stk. parkeringskort til hver boligseksjon/leilighet. Parkeringskortet har en varighet på 2 år, og blir delt ut i november/desember annet hvert år, sist gang i nov/des 2019 med varighet for 2020-21. Neste utlevering skjer da nov/des 2021 med varighet for 2022-23.

Dersom seksjonseier skulle være uheldig å miste parkeringskortet sitt, utleveres nytt kort først 6 måneder etter at kortet meldes tapt. Årsaken er dessverre at det har vært mislighold av ordningen, og det faktum at det kun er et meget begrenset antall gjesteparkeringsplasser.

Gassanlegg:

Leiligheter som er utstyrt med gassanlegg, har på sin balkong et gass-skap. I skapet finnes avstengingsventiler og gassmåler. Gassanlegget kan betjene peis, uttak for grill og komfyr. Hva som er installert i den enkelte leilighet er avhengig av hva man har bestilt av tilleggsinstallasjoner.

Målerstanden skal hvert år avleses. Sameiet sender varsle med egnet skjema for dette. Hver boenhet betaler månedlig et forskudd for gassforbruk. Årsoppgjøret gjøres i mai/juni måned hvert år.

Hvert år skal gassanlegget kontrolleres av autorisert firma. Sameiet organiserer dette og kostnaden avregnes sammen med årsoppgjøret.

Husk å kontrollere eventuelle gass-slanger til grill hvert år.

Gasspeis:

Mange leiligheter har installert gasspeis. En gang pr. år, gjerne i perioden august – oktober  gjennomføres det en service både sameiets gassanlegg samt lovpålagt service på peisen i hver enkelt leilighet. Alle som har gasspeis bli varslet pr. e-post om tidspunkt for den planlagte servicen.