BEBORBREV NR 4 – MARS 2021

Vedr. årsmøte den 28. april
Årsmeldingen, regnskapet og øvrige saker til årsmøtet er under arbeid og «går i trykken» umiddelbart etter påske. Innkallingen inklusive årsmeldingen etc. vil bli sendt ut elektronisk til seksjonseierne senest den 20. april. I tillegg oppdateres alle dokumenter under lukket side på Pollenkvartalet. Minner om at dokumentet kun blir trykket opp i et meget begrenset opplag. Skulle du ha behov for «en papirutgave», så ta kontakt med styreleder.
Pr. dato er det dessverre stor sannsynlighet for at årsmøtet må avholdes digitalt, noe som betyr at noen saker må utsettes, men forhåpentligvis kan bli behandlet på et ekstraordinært årsmøte senere i år. Dersom det blir endringer i myndighetenes krav/smittevern og det allikevel blir mulig med et fysisk årsmøte, vil vi komme tilbake med mer informasjon.

Vedr. Avregning av fjernvarme for 2020
2020 var et helt spesielt år mht. energikostnader, aldri før har vi brukt færre KWT til en så lav pris. Det betyr at det vil bli tilbakebetalt over 500.000, – kroner til beboerne når avregningen er ferdig i løpet av kort tid. Men, etter den søte kløe kommer som kjent den sure svie. 2021 har så langt snudd opp ned på alt, og aldri før har vi brukt så mye energi til så høy pris. Allerede etter 2 måneder har antall KWT økt med 44 % og kostnadene hele 75 %. Samlet kostnad til fjernvarme i januar og februar utgjør 68 % av hele fjorårets fjernvarmekostnad.
Nye leverandører til sameiet vårt
Styret og bygningsutvalget har i nært samarbeid med driftsleder evaluert alle våre viktigste leverandører og samarbeidspartnere gjennom 2020 og hittil i 2021. Noen har fått fornyet tillit, mens andre har blitt sagt opp til fordel for nye, billigere og mer innovative leverandører. Fra om med 1.4 .21 vil EVAT overta rengjøringen i sameiet vårt etter ISS. Vi ønsker EVAT velkommen, og anmoder samtidig om at vi alle tar de vel imot.
Ny vaktmester – stor takk til Alf og Arne og velkommen til Kristoffer
Det har dessverre ikke lykkes oss å finne beboere som vil påta seg oppgaven som vaktmestere etter Alf og Arne som «trer tilbake» den 31. mars. Vi har nå inngått avtale med Kristoffer Olsen som ny vaktmester. Mange kjenner Kristoffer allerede, da han har vært engasjert som snekker både for sameiet og enkelte beboere. Vi ønsker Kristoffer hjertelig velkommen som vaktmester fra 30. mars. På vegne av styret og alle beboere benytter vi anledningen til å takke Alf og Arne for innsatsen de har nedlagt for sameiet vårt.

Ta fortsatt vare på hverandre, Påskehilsen fra styret