BEBOERBREV NR. 8 – SEPTEMBER 2021

Beboerbrev september 2021

Litt informasjon fra styret og Bygningsutvalget

Parkeringsplasser
Styret har besluttet å la være å kjøpe opp parkeringsplassene i garasjekjelleren fra Union Eiendom. Styret ønsker ikke å øke felleskostnadene ytterligere for å gjennomføre et slik kjøp. Beboere som ønsker å kjøpe eller leie parkeringsplass bes ta kontakt med Monique Marchand vedrørende dette. Hun treffes på mam@unioneiendom.no

Minner om at parkeringsplassene våre bare skal benyttes til parkering. Det skal ikke lagres møbler eller annet her. I vedtektene våre står det:

9. Parkering av motorkjøretøy må kun skje på egen, oppmerket plass. Som motorkjøretøy regnes også så som MC, scooter eller annet lett motorkjøretøy.

11. Parkeringsplassen og annet parkeringsareal skal ikke benyttes til større reparasjoner eller vedlikehold av kjøretøy. Dekkskift er tillatt.

Hjemmeside
I sommer ble det lansert en ny hjemmeside. Gå gjerne inn på www.pollenkvartalet.no og ta en kikk. Fra hjemmesiden kan man også gå inn på Min side hos nbbo.

Bygningsutvalget
Arbeidet med stopuss er avsluttet for sesongen. Det er fortsatt 7 fasader som gjenstår som vil bli tatt senere.

Noen av leilighetene har sprinkler som et ekstra brannsikringstiltak. Bygningsutvalget ønsker å kartlegge om din leilighet har sprinkler og om du vet hvor avstengingen er plassert. Mange har svart Tormod og de som ikke har gjort det enda bes sende Tormod en mail på tormber@outlook.com

 

Ønsker alle en frisk og fin høst!