BEBOERBREV NR. 5 – APRIL 2021

Vedr. årsmøte den 28. april 2021
Styrets årsmelding inklusive regnskap og øvrige saker som årsmøtet skal behandle iht. vedtektene er nå ferdig behandlet av styret. Innkalling inklusive årsmeldingen etc. sendes ut elektronisk til alle seksjonseierne så snart som mulig, antatt innen 15. april. I tillegg vil dere finne alle dokumentene under lukket side på www.pollenkvartalet.no
Minner om at dokumentet kun blir trykket opp i et meget begrenset opplag. Skulle du allikevel ha behov for «en papirutgave», så ta kontakt med styrets leder.
Styret vurderer at det er svært lite sannsynlig at det blir mulig å gjennomføre et godt gammeldags årsmøte den 28.4. og er derfor forberedt på at årsmøtet må gjennomføres digitalt, slik som i fjor.
Nærmere informasjon med endelig innkalling, stemmeseddel etc. blir sendt på e-post.

Vedr. Felles vaskedager av terrasser/balkong
Dato var vask av terrasse/uteområde er som følger:
7. etasje – lørdag 17. APRIL              6. etasje – søndag 18. APRIL
5. etasje – mandag 19. APRIL           4. etasje – tirsdag 20. APRIL
3. etasje – onsdag 21. APRIL            2. etasje – torsdag 22. APRIL
1. etasje – fredag 23. APRIL

Av erfaring vet vi at det dessverre i enkelte tilfeller er vanskelig å vaske deler av terrassegulv/-glass uten at det vil bli noe vannsøl til underliggende etasjer.
Det henstilles derfor til å:

  • bruke så lite vann som mulig, ikke spyl unødvendig
  • være forberedt på at det vil kunne renne noe vann fra «naboene over»
  • akseptere og tåle mer av hverandre disse dagene, vise omtanke og hensyn.

Husk at din hyggelige nabo også vil være din nabo i dagene og årene som kommer.

Det er en selvfølge at vi alle rengjør på en mest mulig skånsom måte. Alle markiser må være kjørt inn og andre ting man er redd for bør ryddes vekk fra terrassene disse dagene. Det henstilles til at vi alle følger ovenstående, både når det gjelder dato for vask i din etasje samt vise hensyn til øvrige beboere.

Vedr. vasking av nedre- og øvre garasjeplan
Biler og sykler må flyttes ut:
29. april i Øvre plan.  Alle biler må være ute av garasjen senest kl. 07.45
30. april i Nedre plan. 
Alle biler må være ute av garasjen senest kl. 07.45
Det vil bli gitt nærmere oppslag på garasjedørene når det beregnes at bilene kan kjøres inn igjen (antatt 16.00 – 17.00)

Ta fortsatt vare på hverandre, hilsen fra styret og driftsleder