BEBOERBREV NR 2 – Februar 2021

POLLENKVARTALET 
BEBOERBREV NR. 2 – FEBRUAR 2021

Sykkelparkering:
Tusen takk til alle dere som svarte på spørreundersøkelsen om sykkelparkering.
104 svar har gitt styret et godt grunnlag for det videre arbeidet frem mot årsmøtet.

Parkeringsplasser:
Om få dager vil dere motta enda en spørreundersøkelse, nå hvorvidt det kan være aktuelt for sameiet å kjøpe, drifte og forvalte 35 P-plasser, eller ikke. Ved mulig kjøp av 35 plasser, vil sameiet få 100 % kontroll over parkeringskjellerne. Styret håper at så mange som mulig vil delta på denne undersøkelsen også.

Snø og vann i garasjen:
Det er spådd snøvær de neste dagene, og vi minner alle på viktigheten av å «børste snøen av bilen» før det kjøres inn i garasjen. Vis hensyn, det er dessverre flere steder hvor vann samler seg til irritasjon og ulempe for de som rammes.

Avregning av fjernvarme for 2020:
I året 2020 har sameiet hatt et forbruk av fjernvarme på 1.055.530 kwh. Dette er 14.5% lavere enn i 2019. Samtidig har klimaet vært mildere i 2020, ca. 14,6% ifølge Norsk Klimasenter. Fjernvarmeforbruket har altså vært stabilt. I 2020 betalte vi kun kr. 769.976 til Drammen Fjernvarme, versus kr. 1.332.489 i 2019 og kr. 1.286.446 i budsjett for 2020. Kilowatt timeprisen har i snitt vært 0,73 kr/kwh i 2020 mot 1,08 kr/kwh i 2019. Den lave energiprisen i 2020 vil medføre at mange beboere vil få tilbake penger i årets oppgjør, ventelig klart allerede i løpet av våren 2021.
Vi kan dessverre ikke forvente at de lave prisene vil holde seg, allerede i januar er prisen nemlig steget til 1.10 kr/kwh.
I 2021 har styret budsjettert med kr. 1.140.000 for innkjøp av fjernvarme, noe som også er grunnlaget for fastsettelse av felleskostnadene for 2021.

Smittevern og rengjøring i oppgangene:
Avslutningsvis ønsker vi å rette en stor takk til beboer som tar i et ekstra tak for vår felles trygghet og smittevern med ekstra vask i trappeoppganger, heis etc.
Takk til Bernt Hansen, Mathilde Olaisen, Eivind O Henriksen, Rikke B Hansen, Gro Bjørge, Wenche Ajer, Mona Arntzen, Heidi M Fjeldstad, John Helland, Kirsten J Palm og Aud Samuelsen.

Avslutningsvis ønsker vi alle en riktig god vinterferie
Hilsen styret.