BEBOERBREV NR. 6 – APRIL 2021

REHABILITERING AV FASADE (Stopuss) 

Styret har inngått en entrepriseavtale med Front Entreprenør AS om rehabilitering, fasadearbeider puss.

Front Entreprenør AS er spesialist på rehabilitering av fasade og tak hos borettslag, sameier og på næringsbygg. De har mer enn 30 års erfaring med oppussing av fasader og tak.

Mandag den 12. april starter de med rehabilitering av deler av fasaden hos oss i Union brygge – Pollenkvartalet

Entreprenøren skal påbegynne arbeidet den 12. april 2021 og gjennomføre arbeidet rasjonelt og uten unødvendig opphold. Det tas sikte på at prosjektet kan sluttføres ca. 1. juli 2021, men det tas forbehold om hvilket skadeomfang som avdekkes etter at stillaser er satt opp.

Arbeidet utføres på den mest utsatte ØST – fasaden i hvert bygg og starter i Grønland 40 uke 15 og 16 og avsluttes i Grønland 42 og 44 i ukene 22 – 25. For nærmere detaljer for hvert bygg, se vedlagte pdf-fil 

Vi ønsker Front Entreprenør lykke til med arbeidet.

Beboere må påregne noe støy.

Arbeidet vil bli fulgt opp av vår driftsleder Kjell E. Nilsen samt styrets representanter i bygningsutvalget. Skulle det være noe, ta kontakt med driftsleder.

Hilsen fra styret og driftsleder