BEBOERBREV – Desember 2022

BEBOERBREV 05.12.22

Sameiet vårt har fått mange nye beboere siden sist, vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle hjertelig velkommen og ønsker at dere finner dere vel til rette i Pollenkvartalet.

I et så stort sameie som vårt er det hele tiden mye som skjer, fra Bygningsutvalget har vi fått følgende:

 • BU har fått noen henvendelser fra beboere som gjelder ønske om montering av varmepumper i leiligheter og det er dessverre ikke mulig pr nå.
  Dette fordi det fastsatt i vedtekter at montering av parabol eller annen fast installasjon på terrassene ikke er tillatt.
  I tillegg vil det påvirke fasadeforandringer og det blir i så fall søknadspliktig til kommunen.
  Tilbakemeldinger fra produsenter er også at det kan forekomme noe merkbar støy og kondensproblemer som fryser til is på betongen.
 • Bygningsutvalget har søkt og fått godkjent støtte fra Enova til å utrede solceller på våre tak. Vi har fått innvilget kr 500.000 til utredningen.
  Utredningen er startet opp og vi vil komme med mer informasjon etter hvert.
 • BU har laget en langsiktig vedlikeholdsplan for fremtidig oppfølging av spesielt heiser og brannvarslingsanlegget. Dette utgjør noe økning også på vedlikeholdsbudsjettet (inngår i økningen fra 1/1-23)
 • BU henstiller alle til å lese vedtektene våre for parkeringsbestemmelser, rutiner og oppfølging slukningsutstyr og eget vedlikehold i leilighetene, som for eksempel rørvedlikehold, ventilasjon o.l.

 

Vi har hatt en del brannalarmer i det siste, hvorav en utløste utrykning fra Brannvesenet, noe som resulterte i en faktura på NOK 7 800.  Det er tidligere vedtatt at den som utløser alarmen, i utgangspunktet, selv må betale dette gebyret.  Styret ber hver og en sette seg inn i hvordan systemet virker og hvordan man hindrer utrykningskostnader ved falsk alarm.   Informasjon om dette på vår hjemmeside INFO – Pollenkvartalet  sier følgende:

«Hvis man har forårsaket en feilalarm, skal man straks melde fra til brannvesenet på 110. Deretter gå til brannsentral og sammen med brannansvarlig slå av brannalarmen».

 

Direktoratet for Sivilt beredskap har bedt alle husstander ha et visst beredskapslager, herunder muligheter for oppvarming og matlaging, dvs brennbart materiale som sprit, gass etc.  Det er imidlertid ikke tillatt å oppbevare brennbart og eksplosivt stoff i våre boder. Vi har derfor kontaktet NBBO og Direktoratet for retningslinjer for sameier med hensyn til beredskap.

 

Nå er høsten definitivt over for i år og det er på tide med en påminnelse om å rense sluk på terrasser og balkonger.  Husk at metallristen må skrus av for å utføre denne jobben riktig.

I forrige Beboerbrev ble det antydet at økningen i á konto felleskostnader ville bli ca.10%.  noen har reagert på at økningen ble høyer (12-14%). Styret beklager denne unøyaktighet, men vi vil selvsagt hele tiden arbeide for å holde kostnadene på et minimum uten at det går på bekostning av kvaliteten.

Alle lys på balkonger og terrasser minner oss om at vi er inne i adventstiden, la det også. minne oss om å ta ekstra godt vare på hverandre.

Vi i styret ønsker alle en fin førjulstid og en God Jul og Godt Nytt År når den tid kommer.