BEBOERBREV – August 2022

Beboerbrev August 2022

Kjære beboere:

Vi håper alle har hatt en fin sommer. Høsten nærmer seg, og styret ønsker med dette å komme med litt informasjon.

Først og fremst er vi glade for at Randi Sandli har takket ja til å være nestleder.

Når det gjelder økonomi så følger styret den generelle økonomiske utviklingen nøye.  Økningen i energikostnadene gjorde at styret, som alle vet, valgte å øke á konto innbetalingene for annet halvår. Selv om andre kostnader også har økt har vi godt håp om at vi kan gjennomføre driften ut året i henhold til planene.

Styret har også startet arbeidet med neste års budsjett. Samarbeidet med NNBO er godt og vi håper å ha et budsjett klart i løpet av oktober.

Protokoll fra årsmøtet og garasjeregnskap:

Protokoll fra årsmøtet 2022 og garasjeregnskapet for 2021 skulle vært utsendt tidligere, men de følger vedlagt.

HMS veileder:

Vedlagt følger en generell HMS veileder. Vi oppfordrer alle til å lese denne og sette seg inn i det som forventes av hver enkelt.

Rapport fra bygningsutvalget:

Bygningsutvalget som består av Driftsleder Kjell Nilsen, Tormod Berg og Tom Roger Delsbekk melder om produktivt arbeidet med en helhetlig 10 års plan for vedlikeholdet i sameiet.

Vi undersøker også muligheten for solcelleanlegg i sameiet samt at vi skal oppgradere håndverksguiden på sameiesiden vår.

Det som står på planen i høst, er bytte av utvendige lamper til LED på tårnhusene.

Det vil bli en kortsiktig vedlikeholdsplan på oppgradering av brannvarslingssystemet og bremsesystemet i heisene som må byttes etter hvert.

Vi har også mye kostnader på garasjeportene våre og henstiller alle til å bruke utgangsdørene når man kan gjøre det, dette både pga slitasje, men også støy for de berørte beboerne.

Minner også alle på at ved feil på låsesystem i søppelrommene utvendig kan man bruke sin postnøkkel for å åpne disse.

Vi har også et flott atrie som brukes flittig av beboerne og vi opplever noen ganger at det ikke blir ryddet etter bruk, vær vennlig å rydd etter bruk dere som bruker det.

Gassavregning:

Vi informerer om at gassavregningen er på vei.

Hilsen Styret.