BEBOERBREV NR. 7 – MAI 2021

Fjernvarmeavregning 2020

Fjernvarmeavregning for 2020 for Eierseksjonssameiet Union Brygge Pollenkvartalet er nå klart.
Som tidligere år vil de som har penger til gode få disse utbetalt til den kontoen de betaler felleskostnader fra.
De som har betalt mindre via akonto enn kostnaden ved forbruket, vil få tilsendt faktura på restbeløpet.

Nytt i år er at informasjon om avregningen ikke blir tilsendt den enkelte sameier pr. post, men skal hentes ut fra Ista sin brukerportal.
Alle fikk i fjor tilsendt et unikt brukernavn og passord på mail fra styret i sameiet.
Logg inn via www.istaonline.no med tilsendte brukernavn og passord.

De som mangler informasjon for innlogging, kan ta kontakt med Anne Mette på mail: annemette@nbbo.no.

Tilbakebetaling/fakturering foretas i uke 20.

Økning i felleskostnadene
Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 10% fra 1.7.21 slik det ble varslet om i årsmeldingen. Økningen blir i stor grad brukt til utbedringen av fasaden, et arbeide som pågår i disse dager og som vil fortsette våren 2022. Målet er å kunne redusere felleskostnadene igjen fra 2023. Vi står foran en periode med økt behov for vedlikehold av bygningsmassen. Våre naboer ved Meny utførte vedlikeholdet av fasadene for to år siden og våre bygg er eldre. I tillegg er det ventet utgifter knyttet til heis og fyringsanlegg mm. Før årsmøtet inngikk styret en avtale om fasadearbeidet til er verdi av ca 2,5 mill, styret forventer omtrent samme beløp til resterende fasader som tas neste år. Ved å ta dette arbeidet nå bevarer vi fasadene for flere år fremover og vi opprettholder et sameie som er velholdt og godt vedlikeholdt.

Sykkelparkering i Atriet
Det står fortsatt sykler ute i atriet som ikke er merket med navn eller låst. Det er beboers eget ansvar å sørge for ovennevnte. Eiere som leier ut sin leilighet er selv ansvarlig for å sørge for at korrekt informasjon videreformidles til leietaker. Vi minner om at sykler som ikke er merket med NAVN eller LÅST til sykkelstativet vil bli fjernet innen 7. juni.